• B030 ตะกร้าหวาย 16×18x10 นิ้ว

  B030 ตะกร้าหวาย 16×18x10 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ——————– B030 – ตะกร้าหวาย 16×18×10 นิ้ว
 • B005 ตะกร้าหวาย 5×7.5×5 นิ้ว

  B005 ตะกร้าหวาย 5×7.5×5 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————- B005 – ตะกร้าหวาย 5×7.5×5 นิ้ว
 • 009 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 12-14-16 นิ้ว

  009 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————– 009 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 12-14-16 นิ้ว
 • A04 กระเช้าไวน์เดี่ยวเถาวัลย์

  A04 กระเช้าไวน์เดี่ยวเถาวัลย์

  สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———–—– A04  กระเช้าไวน์เดี่ยวเถาวัลย์
 • V15-V16 กระเช้าเถาวัลย์เหลี่ยมโค้ง 9/11/13/15 นิ้ว

  V15-V16 กระเช้าเถาวัลย์เหลี่ยมโค้ง 9/11/13/15 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————– V15-V16   กระเช้าเถาวัลย์เหลี่ยมโค้ง 9/11/13/15 นิ้ว ขนาด 9×9×4″      //      ขนาด 11×11×5″ ขนาด 13×13×6″    //  ...
 • V29-V30 กระเช้าเถาวัลย์สลับไผ่ ทรงกลม/ทรงเหลี่ยม/ทรงรี

  V29-V30 กระเช้าเถาวัลย์สลับไผ่ ทรงกลม/ทรงเหลี่ยม/ทรงรี

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————– V29  กระเช้าเถาวัลย์สลับไผ่ ทรงกลม 12×4″   //    14×5″ 16×6″  //    18×7″ V30  กระเช้าเถาวัลย์สลับไผ่ ทรงเหลี่ยม / ทรงรี ขนาด 9×12×4″...
 • ผักตบชวา (Water Hyacinth) วัชพืชสร้างรายได้

  ผักตบชวา (Water Hyacinth) วัชพืชสร้างรายได้

  ผักตบชวา (Water Hyacinth) เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ มีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ ดอกสีม่วงอ่อนคล้ายช่อดอกกล้วยไม้ และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป มีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป เช่น ผักปอด, ผักสวะ, ผักโรค, ผักยะวา, ผักอีโยก, ผักป่อง ผักตบชวาถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2444 สมัยรัชการที่ 5 โดยนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงาม...
 • ความเป็นมาของเครื่องจักสานไทย

  ความเป็นมาของเครื่องจักสานไทย

  การทำเครื่องจักสานในประเทศไทย มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได้พบหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการทำเครื่องจักสานในยุคหินใหม่ที่บริเวณถ้ำแห่งหนึ่งในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่เป็นลายขัดสองเส้นประมาณว่ามีอายุราว 4,000 ปีมาแล้ว การทำเครื่องจักสานยุคแรก ๆ มนุษย์จะนำวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ประเภทเถานำมาสานมาขัดเป็นรูปทรงง่ายๆ เพื่อใช้เป็นภาชนะหรือมาสานขัดกันเป็นแผ่นเพื่อใช้สำหรับปูรองนั่ง รองนอน ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเครื่องจักสานที่มีความประณีตในยุคต่อๆ มา เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มนุษย์คิดวิธีการต่างๆ ...
 • W003 ตะกร้าผักตบชวา ขนาด 7×7 นิ้ว ขนาด 9×9 นิ้ว ขนาด 11×11 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  W003 ตะกร้าผักตบชวา ขนาด 7×7 นิ้ว ขนาด 9×9 นิ้ว ขนาด 11×11 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ——————— W003 – ตะกร้าผักตบชวา ขนาด 7  / 9 / 11 นิ้ว
 • W002 กล่องผักตบชวา ขนาด 6.5×6.5×3.5 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  W002 กล่องผักตบชวา ขนาด 6.5×6.5×3.5 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ——————— W002 – กล่องผักตบชวา ขนาด 6.5×6.5×3.5 นิ้ว
 • W001 กล่องผักตบชวา ขนาด 3.5×3.5×3 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  W001 กล่องผักตบชวา ขนาด 3.5×3.5×3 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ——————— W001 – กล่องผักตบชวา ขนาด 3.5×3.5×3 นิ้ว
 • W005 กล่องผักตบชวา ขนาด 7×8.5×2.5 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  W005 กล่องผักตบชวา ขนาด 7×8.5×2.5 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ——————— W005 – กล่องผักตบชวา
 • W004 กล่องผักตบชวา ขนาดเล็ก 4×4x3 นิ้ว ขนาดใหญ่ 8.5×11x4 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  W004 กล่องผักตบชวา ขนาดเล็ก 4×4x3 นิ้ว ขนาดใหญ่ 8.5×11x4 นิ้ว – หรือสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ——————— W004 – กล่องผักตบชวา ขนาด 8.5×11×4 นิ้ว
 • B019-B020 ตะกร้าหวาย ทรงเหลี่ยม ขนาด 12-14-16 นิ้ว

  B019-B020 ตะกร้าหวาย ทรงเหลี่ยม ขนาด 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————– B019 – ตะกร้าหวาย ...
 • B017-B018 ตะกร้าหวาย ทรงเหลี่ยม ขนาด 12-14-16 นิ้ว

  B017-B018 ตะกร้าหวาย ทรงเหลี่ยม ขนาด 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————– B018 – ตะกร้าหวาย ทรงเหลี่ยม...
 • B016 ตะกร้าหวาย ทรงเหลี่ยม ขนาด 12-14-16 นิ้ว

  B016 ตะกร้าหวาย ทรงเหลี่ยม ขนาด 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————– B016 – ตะกร้าหวาย ทรงเหลี่ยม ขนาด...
 • B012 ตะกร้าหวาย ทรงกลม ขนาด 10×10 นิ้ว

  B012 ตะกร้าหวาย ทรงกลม ขนาด 10×10 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————– B012 – ตะกร้าหวาย ทรงกลม  ขนาด 10×10 นิ้ว **สั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้**
 • B008 ตะกร้าหวาย ทรงกลม มีฝาปิด ขนาด 10×11 นิ้ว

  B008 ตะกร้าหวาย ทรงกลม มีฝาปิด ขนาด 10×11 นิ้ว

  Made to order!!! สอบถามรายละเเอียด โทร 064-4265462 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com ———————– B008 – ตะกร้าหวาย ทรงกลม มีฝาปิด  ขนาด 10×11 นิ้ว **สั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้**
 • ขันโตกหวาย – สินค้ายอดนิยม!!!

  ขันโตกหวาย – สินค้ายอดนิยม!!!

  ขันโตกหวาย ผลิตโดยกลุ่มอาชีพจักสาน จ.น่าน การผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานหวาย มาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 ผ่านกระบวนการป้องกันแมลงต่างๆ แข็งแรงทนทาน เหมาะแก่การใช้งานในชีวิตประจำวัน ขันโตกหวาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำกันด้วยความชำนาญ มีฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีหลายขนาดให้เลือก โดยนำหวายเล่มที่ผ่านการอบและตากแดดมาแล้วประมาณ...