โตก Archive

 • ผักตบชวา (Water Hyacinth) วัชพืชสร้างรายได้

  ผักตบชวา (Water Hyacinth) วัชพืชสร้างรายได้

  ผักตบชวา (Water Hyacinth) เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ มีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ ดอกสีม่วงอ่อนคล้ายช่อดอกกล้วยไม้ และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป มีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป เช่น ผักปอด, ผักสวะ, ผักโรค, ผักยะวา, ผักอีโยก, ผักป่อง ผักตบชวาถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2444 สมัยรัชการที่ 5 โดยนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงาม...
 • ความเป็นมาของเครื่องจักสานไทย

  ความเป็นมาของเครื่องจักสานไทย

  การทำเครื่องจักสานในประเทศไทย มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได้พบหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการทำเครื่องจักสานในยุคหินใหม่ที่บริเวณถ้ำแห่งหนึ่งในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่เป็นลายขัดสองเส้นประมาณว่ามีอายุราว 4,000 ปีมาแล้ว การทำเครื่องจักสานยุคแรก ๆ มนุษย์จะนำวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ประเภทเถานำมาสานมาขัดเป็นรูปทรงง่ายๆ เพื่อใช้เป็นภาชนะหรือมาสานขัดกันเป็นแผ่นเพื่อใช้สำหรับปูรองนั่ง รองนอน ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเครื่องจักสานที่มีความประณีตในยุคต่อๆ มา เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มนุษย์คิดวิธีการต่างๆ ...
 • ขันโตกหวาย – สินค้ายอดนิยม!!!

  ขันโตกหวาย – สินค้ายอดนิยม!!!

  ขันโตกหวาย ผลิตโดยกลุ่มอาชีพจักสาน จ.น่าน การผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์จักสานหวาย มาตรฐานเลขที่ มผช.19/2546 ผ่านกระบวนการป้องกันแมลงต่างๆ แข็งแรงทนทาน เหมาะแก่การใช้งานในชีวิตประจำวัน ขันโตกหวาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำกันด้วยความชำนาญ มีฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีหลายขนาดให้เลือก โดยนำหวายเล่มที่ผ่านการอบและตากแดดมาแล้วประมาณ...