กระเช้า / กระเช้าสาน / กระเช้าหวาย / กระเช้าเปล่า / กระเช้าไวน์ / กระเช้าใส่ขวด Archive

 • A05 กระเช้าไวน์/กระเช้าใส่ขวด (เดี่ยว/คู่)

  A05 กระเช้าไวน์/กระเช้าใส่ขวด (เดี่ยว/คู่)

  สอบถามรายละเเอียด โทร 081-7357969 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com
 • A07-A08 กระเช้าไวน์/กระเช้าใส่ขวด (คู่)

  A07-A08 กระเช้าไวน์/กระเช้าใส่ขวด (คู่)

  สอบถามรายละเเอียด โทร 081-7357969 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com
 • R026 – กระเช้าหวายไผ่กก

  R026 – กระเช้าหวายไผ่กก

  สอบถามรายละเเอียด โทร 081-7357969 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com
 • R024 กระเช้าหวาย+ไผ่ขาว

  R024 กระเช้าหวาย+ไผ่ขาว

  สอบถามรายละเเอียด โทร 081-7357969 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com
 • R020 กระเช้าหวาย คละสี

  R020 กระเช้าหวาย คละสี

  สอบถามรายละเเอียด โทร 081-7357969 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com
 • R025 กระเช้าหวายไผ่สาน

  R025 กระเช้าหวายไผ่สาน

  สอบถามรายละเเอียด โทร 081-7357969 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaithaiproduct.com
 • R024 กระเช้าหวายไผ่กก

  R024 กระเช้าหวายไผ่กก

  Made to order!!! ราคาตามขนาด 12 นิ้ว – 14 นิ้ว – 16 นิ้ว สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป –...
 • R022 กระเช้าหวายไผ่ขาว

  R022 กระเช้าหวายไผ่ขาว

  Made to order!!! ราคาตามขนาด 12 นิ้ว – 14 นิ้ว – 16 นิ้ว สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป –...
 • R027 – กระเช้าหวายไผ่

  R027 – กระเช้าหวายไผ่

  Made to order!!! ราคาตามขนาด 12 นิ้ว – 14 นิ้ว – 16 นิ้ว สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป –...
 • 009 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 12-14-16 นิ้ว

  009 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ...
 • 008 กระเช้าหวาย ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  008 กระเช้าหวาย ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ...
 • 037 กระเช้าหวายผ่า/หวายเส้น ทรงกลม 14-16-18 นิ้ว

  037 กระเช้าหวายผ่า/หวายเส้น ทรงกลม 14-16-18 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ /...
 • 016 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 8-10-12 นิ้ว

  016 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 8-10-12 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล*** ———————- กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 8-10-12 นิ้ว
 • 010 / 011 กระเช้าหวาย ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  010 / 011 กระเช้าหวาย ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล*** ———————– 010 –...
 • 003 / 023 กระเช้าหวาย ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  003 / 023 กระเช้าหวาย ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล*** ———————– 003 –...
 • 012 / 013 กระเช้าหวาย ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  012 / 013 กระเช้าหวาย ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล*** ———————– 012 –...
 • 014 / 015 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 12-14-16 นิ้ว

  014 / 015 กระเช้าหวาย ทรงเหลี่ยม 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล*** ———————- 014 –...
 • 001-002 กระเช้าหวาย/ตะกร้าหวาย หูจับด้านข้าง ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  001-002 กระเช้าหวาย/ตะกร้าหวาย หูจับด้านข้าง ทรงกลม 12-14-16 นิ้ว

  Made to order!!! ราคาตามขนาดและจำนวน // สอบถามราคา โทร 081-7357969 **สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ – ไม่รวมค่าจัดส่ง** ***สั่งผลิต 500 ใบขึ้นไป – จัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล*** ———————- 001 –...